Gymnasieskolan

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PRIM-gruppen
  4. Bedömningsstöd
  5. Gymnasieskolan
madid7_webb

Elevlösningar

Här hittar du elevlösningar från uppgifter ur boken ”Bedömning i matematik – i lärandets och undervisningens tjänst”. Under varje uppgift finns en pdf med elevlösningarna.

Exempelprov

Exempelprov matematik 1a, 1b och 1c

Exempelproven innehåller uppgifter som inte längre omfattas av sekretess från nationella prov för kurs A och matematik 1. Uppgifterna har satts samman till exempel på prov.

Bedömning av muntliga prestationer i matematik

Elevernas muntliga prestationer i matematik lyfts fram som en viktig aspekt i ämnesplanens syfte, förmågor och kunskapskrav. Det här materialet syftar till att ge stöd i bedömningen av dessa.

Bedömning i yrkesämnen

Materialet har som syfte att inspirera till kollegiala samtal om bedömning. För varje yrkesprogram finns ett bedömningsexempel att utgå ifrån.

MyrA – Samverkan i bedömning

Syftet med materialet är att stimulera till en samverkan kring bedömning av elevers kompetens i matematikämnet kopplat till karaktärsämnet på gymnasieskolans program med yrkesämnen.