I den sjätte delen är inriktningen bedömning i formativt syfte. Inger Ridderlind tar ett elevperspektiv och det gör hon genom att ta reda på elevers uppfattning om vad det har inneburit att de medvetet har arbetat med bedömning i formativt syfte.

Det är vår förhoppning att denna sjätte del av Matematikdidaktiska texter ska inspirera till diskussioner om bedömning och hur de kan användas såväl för lärare som för undervisning. Rapporten är användbar både inom lärarutbildningen och i skolor runt om i landet. Den behandlar matematikämnet, men eftersom fokus ligger på bedömning i formativ mening har rapporten också ett generellt användningsområde.

 

Info om beställning hittar du här.