Förändringarna gäller de ordinarie proven i matematik 1 för våren 2019. 

 

Från och med vårterminen 2019 kommer det muntliga delprovet, delprov A, inte att ingå som en del av de nationella proven i matematik för gymnasieskolan. I och med att det muntliga delprovet tas bort kommer även några andra förändringar att göras.


Delprov B kommer som tidigare att vara ett delprov utan digitala verktyg, men enbart bestå av uppgifter där endast svaret ska bedömas.


Delprov C ska lösas utan digitala verktyg. Delprovet består av en mer omfattande uppgift och kommer dessutom att utökas med några kortare uppgifter där lösningar eller endast svaret ska bedömas.


Delprov D förändras inte utan kommer att fortsätta att vara ett delprov med uppgifter som ska lösas med hjälp av digitala verktyg.

Som stöd för att bedöma elevernas muntliga prestationer erbjuds ett bedömningsstöd. Bedömningsstödet kommer att publiceras i Skolverkets bedömningsportal under vårterminen 2019 och bestå av två olika uppgifter. Till hösten 2019 utökas det till en början med ytterligare en uppgift.


Med ett bedömningsstöd ökar flexibiliteten för hur och när muntliga uppgifter kan användas. Läraren kan välja att använda en eller flera uppgifter. Det finns också möjlighet att välja om man vill använda en uppgift efter ett avslutat delmoment eller i slutet av kursen. Läraren kan också använda det för några eller samtliga elever i en klass.

Bedömning av elevers muntliga prestationer är en viktig aspekt i läroplanen, Lgy11. Bland annat står det i övergripande mål och riktlinjer att läraren vid betygssättningen ska ”allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper” och i både ämnets syfte och i kunskapskraven lyfts muntlig kommunikation fram bland annat genom att eleven ska kommunicera sina tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. Det muntliga bedömningsstödet kan därför användas som komplement till de nationella proven eller som stöd till bedömningen i övrigt.

Denna information gäller endast för de ordinarie proven. För Ersättningsproven i matematik 1 gäller den information som står i informationsdelen till Ersättningsproven.