Nytt för detta år är att genomförandet av delprov B och C delas upp. Tiden för respektive provdel är 50 minuter med en rast på cirka 10 minuter där emellan. Det innebär att tiden för provdelarna ökar från 80 minuter till 100 minuter.

Delprov B kommer som tidigare att vara ett delprov utan digitala verktyg och formelblad. För delprov C är digitala verktyg och formelblad tillåtna. Delprov D förändras inte.

Denna information gäller endast för de ordinarie proven. För Ersättningsproven i matematik åk 9 gäller den information som står i informationsdelen till Ersättningsproven.