Undersökningen omfattar tre huvudområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Eftersom 15 år är den ålder då eleverna i de flesta deltagande länderna avslutar sin obligatoriska skolgång kan man säga att PISA utvärderar hur väl den obligatoriska skolan förbereder eleverna på ett liv som samhällsmedborgare.

PRIM-gruppen har sedan starten 1998 på Skolverkets uppdrag det nationella ansvaret för matematiken i PISA, vilket innebär bedömning av elevarbeten efter såväl pilotstudie som huvudundersökningar, att analysera resultaten samt att redovisa resultaten i nationella rapporter.

Matematik som huvudämne

Den första undersökningen genomfördes 2000 med läsförståelse som huvudämne, vid den andra huvudundersökningen 2003 var matematik huvudämne och vid 2006-års huvudundersökning var naturvetenskap huvudämne. Sedan dess är huvudområdena i fokus vart tredje år. Matematiken har varit huvudämne 2003 och 2012 och kommer att vara huvudämne i PISA 2021. Resultaten från PISA kan laddas ner från Skolverkets sida (nationell rapport) eller från OECDs hemsida (internationell rapport).

PRIM-gruppen har, på uppdrag av skolverket, gjort en analys av samstämmigheten mellan PISA 2012 och svenska styrdokument. Rapporten heter ”Med fokus på matematik” och kan laddas ner på Skolverkets hemsida.

PISA-undersökningen 2015

Under våren 2015 genomfördes PISA-undersökningen i ett 70-tal länder. Sverige deltog för sjätte gången och i Sverige deltog cirka 6600 elever från cirka 230 skolor. I PISA 2015 genomfördes undersökningen för första gången helt digitalt genom datorbaserade prov och enkäter. Huvudämne i PISA 2015 var naturvetenskap men även kunskaper i matematik och läsförståelse undersöktes. Förutom huvudområdena undersöktes denna gång även elevernas förmåga att lösa problem i grupp. Resultaten från PISA 2015 kommer att presenteras i december 2016

Den som är intresserad av en mer detaljerad beskrivning av PISA-undersökningen och hur den genomförs kan beställa ”Matematikdidaktiska texter del 4” från PRIM-gruppen, där ett kapitel handlar om PISA.