Hitta matematiken är ett nytt kartläggningsmaterial som PRIM-gruppen har utvecklat på uppdrag av Skolverket. Materialet ska vara ett stöd för lärare i att tidigt kunna identifiera elever som visar indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3, respektive årskurs 4 i specialskolan. Därtill ger materialet stöd i att identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera.

I denna workshop ges en beskrivning av kartläggningsmaterialets olika delar och hur det kan användas. Vi kommer att titta närmare på utvalda delar i materialet och pröva på att göra aktiviteterna. Vi kommer också att analysera autentiska elevlösningar utifrån materialet. 

 

Välkommen!

 

Dag
Torsdagen den 27 september 2018

Tid
17.00-18.30

Plats
PRIM-gruppen, Campus Frescati, Stockholms universitet,
Svante Arrhenius väg 20 A, Konferensrum E248/E 250.

Föreläsare
Erica Aldenius och Yvonne Franzon

Övrigt
Seminariet är kostnadsfritt.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Max 40 deltagare.

Anmälan
Mejla din anmälan till: camilla.jonsson.wildner@mnd.su.se

 

Här finns inbjudan som pdf

Inbjudan Hitta matematiken (325 Kb)