Hitta matematiken är ett nytt kartläggningsmaterial som PRIM-gruppen har utvecklat på uppdrag av Skolverket. Materialet ska vara ett stöd för lärare i att tidigt kunna identifiera elever som visar indikation på att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås i årskurs 3, respektive årskurs 4 i specialskolan. Därtill ger materialet stöd i att identifiera de elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller extra utmaningar. Läraren kan också med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen behöver fokusera.

I denna workshop ges en beskrivning av kartläggningsmaterialets olika delar och hur det kan användas. Vi kommer att titta närmare på utvalda delar i materialet och pröva på att göra aktiviteterna. Vi kommer också att analysera autentiska elevlösningar utifrån materialet. 

 

Välkommen!

 

Dag
Torsdagen den 27 september 2018 (Fullbokat)
Onsdagen den 17 oktober 2018 (Fullbokat)
Onsdagen den 24 oktober 2018 (Fullbokat)
Onsdagen den 31 oktober 2018 (platser kvar)
Måndagen den 12 november 2018 (platser kvar)

Tid
17.00-18.30

Plats
PRIM-gruppen, Campus Frescati, Stockholms universitet,
Svante Arrhenius väg 20 A, Konferensrum E248/E 250.

Föreläsare
Erica Aldenius och Yvonne Franzon

Övrigt
Seminariet är kostnadsfritt.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Max 40 deltagare.

Anmälan
Mejla din anmälan till: camilla.jonsson.wildner@mnd.su.se