Nationella prov i matematik för årskurs 3

Viktiga datum

Startdatum: måndag 14 mars 2022

Tid: 08.00

Slutdatum: fredag 20 maj 2022

Tid: 17.00

Nationella provet i årskurs 3 genomförs under perioden 14 mars–20 maj 2022.

Det nationella provet i matematik för årskurs 3 består av sju delprov; ett muntligt och sex skriftliga. Dessutom finns en självbedömningsdel, i vilken eleverna får bedöma hur säkra de känner sig i olika situationer. 

Skolan bestämmer när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.