Nationella prov i matematik för årskurs 6

Viktiga datum

Startdatum: onsdag 4 maj 2022

Tid: 08.00

Slutdatum: fredag 6 maj 2022

Tid: 17.00

Nationella provet i årskurs 6 genomförs under två dagar, 4 maj och 6 maj 2022.

Det nationella provet i matematik för årskurs 6 består av fem delprov; ett muntligt och fyra skriftliga. Dessutom finns en självbedömningsdel, i vilken eleverna får bedöma hur säkra de känner sig i olika situationer.