Nationella prov i matematik för årskurs 9

Viktiga datum

Startdatum: onsdag 11 maj 2022

Tid: 09.00

Slutdatum: fredag 13 maj 2022

Tid: 17.00

Nationella provet i årskurs 9 genomförs under två dagar, 11 maj och 13 maj 2022

Det nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delprov; ett muntligt och tre skriftliga.