Blanketter för 2020

De blanketter som på grund av sekretess inte finns här hittar du i resultatinsamlingen.

 

Np3 2020 Ma Formulär för sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå (20 Kb)
Np3 2020 Ma Formulär för sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå (88 Kb)

 

Np3 2020 Ma Formulär för sammanställning av elevresultat (31 Kb)
Np3 2020 Ma Formulär för sammanställning av elevresultat (117 Kb)

 

Np3 2020 Ma Kunskapsprofil – Hur går vi vidare (29 Kb)
Np3 2020 Ma Kunskapsprofil – Hur går vi vidare (75 Kb)

 

Np3 2020 Ma Kunskapsprofil – Visad förmåga utifrån kunskapskravet (30 Kb)
Np3 2020 Ma Kunskapsprofil – Visad förmåga utifrån kunskapskravet (99 Kb)

 

Np3 2020 Ma Inskickningsblankett (32 Kb)

Np3 2020 Ma Inskickningsblankett (105 Kb)