Rapport årskurs 3, 2019 (117 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2019, nationella provet i årskurs 3 (64 Kb)

Rapport årskurs 3, 2018 (126 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2018, ämnesprovet i årskurs 3 (63 Kb)

Rapport årskurs 3, 2017 (168 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2017, ämnesprovet i årskurs 3 (63 Kb)

Rapport årskurs 3, 2016 (200 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2016, ämnesprovet i årskurs 3 (50 Kb)

Rapport årskurs 3, 2015 (110 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2015, ämnesprovet i årskurs 3 (59 Kb)

Rapport årskurs 3, 2014 (109 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2014, ämnesprovet i årskurs 3 (59 Kb)

Rapport årskurs 3, 2013 (104 Kb)

Rapporter från 2009 - 2012 (Skolverket)