PRIM-gruppen har på Skolverkets uppdrag utvecklat och konstruerat ett bedömarträningsmaterial inför genomförandet av ämnesprovet i årskurs 6.

Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers olika förmågor i matematik.