2019/2020

2019/2020 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (word) (31 Kb)
2019/2020 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (pdf) (109 Kb)
2019/2020 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (word) (27 Kb)
2019/2020 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (pdf) (104 Kb)

 

 

Självbedömning och sammanställningar

Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (26 Kb)
Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (74 Kb)
Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå (20 Kb)
Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå (50 Kb)
Självbedömning (38 Kb)
Självbedömning (89 Kb)
Självbedömning engelsk (37 Kb)
Självbedömning engelsk (88 Kb)
Blankett för sammanställning på grupp- klassnivå – Lärarreflektion (25 Kb)
Blankett för sammanställning på grupp- klassnivå – Lärarreflektion (67 Kb)
Kunskapsprofil – Hur går vi vidare? (25 Kb)
Kunskapsprofil – Hur går vi vidare? (65 Kb)
Kunskapsprofil – Visad förmåga utifrån kunskapskraven (25 Kb)
Kunskapsprofil – Visad förmåga utifrån kunskapskraven (48 Kb)