Ämnesprov matematik årskurs 6, 2015/2016

 

Lärarinformation 1 inkl delprov A 2015/2016 (1727 Kb)

Bedömningsanvisningar 1 2015/2016 (1234 Kb)

Lärarinformation 2 2015/2016 (8498 Kb)

Delprov B 2015/2016 (1978 Kb)

Delprov C 2015/2016 (12153 Kb)

Delprov D 2015/2016 (13405 Kb)

Delprov E 2015/2016 (500 Kb)

Bedömningsanvisningar 2 2015/2016 (16905 Kb)

 

Ämnesprov matematik årskurs 6, 2014/2015

Lärarinformation Delprov A 2015 (4741 Kb)

Delprov B 2015 (2692 Kb)
Delprov B 2015 engelsk (2843 Kb)

Delprov C 2015 (607 Kb)
Delprov C 2015 engelsk (700 Kb)

Delprov D 2015 (571 Kb)
Delprov D 2015 engelsk (695 Kb)

Delprov E 2015 (833 Kb)
Delprov E 2015 engelsk (598 Kb)

Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D, E 2015 (6689 Kb)

 

Ämnesprov matematik årskurs 6, 2013/2014

Lärarinformation Delprov A (17118 Kb)

Delprov B (3697 Kb)
Delprov B, engelsk (2254 Kb)

Delprov C (12581 Kb)
Delprov C, engelsk (12621 Kb)

Delprov D (10430 Kb)
Delprov D, engelsk (10500 Kb)

Delprov E (311 Kb)
Delprov E, engelsk (416 Kb)

Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D och E (14317 Kb)

 

Exempel på uppgifter från 2011/2012 och 2012/2013

Här nedan hittar du exempel på uppgifter från 2012 och 2013 års ämnesprov som inte omfattas av provsekretess.

Från och med 2013 ger ämnesprovet stöd för bedömning av alla betygssteg.

2012 års prov gav stöd för den lägsta godtagbara nivån i kunskapskravet motsvarande kunskapskravet för betygssteg E. De exempel på uppgifter som presenteras här måste därför läsas med bakgrund av att det bara är den lägsta godtagbara nivån som svar på uppgifter bedöms utifrån. 

Bedömningsexempel matematik äp 6, 2013 (2387 Kb)

Bedömningsexempel matematik äp 6, 2012 (811 Kb)