Rapport årskurs 6, 2019 (1119 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2019, nationella provet i årskurs 6 (66 Kb)

Rapport årskurs 6, 2018 (1153 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2018, ämnesprovet i årskurs 6 (66 Kb)

Rapport årskurs 6, 2017 (1136 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2017, ämnesprovet i årskurs 6 (66 Kb)

Rapport årskurs 6 2016 (1151 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2016, ämnesprovet i årskurs 6 (55 Kb)

Rapport årskurs 6, 2015 (296 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2015, ämnesprovet i årskurs 6 (61 Kb)

Rapport årskurs 6, 2014 (312 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2014, ämnesprovet i årskurs 6 (62 Kb)

Rapport årskurs 6, 2013 (97 Kb)

Rapport från 2012 (länk till Skolverkets webbplats)