Denna insamling är nödvändig för att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven. Genom att du och dina kollegor skickar in resultat kommer vi att kunna publicera olika rapporter.

Rapporterna kan ge underlag för diskussioner i arbetet med utveckling av matematikundervisningen.

Insamlingen består av två delar. Den första delen är en webbinsamling där resultat på uppgiftsnivå ska rapporteras. Till denna del hör också en lärarenkät som ska fyllas i även om man inte har elever födda på de angivna datumen.

Den andra delen av PRIM-gruppens insamling består av insändande av bedömda, kopierade elevarbeten som är avidentifierade.