Nationella provet i matematik för årskurs 9 består av fyra delprov; ett muntligt och tre skriftliga.

Delprov A är ett muntligt delprov. Det muntliga delprovet genomförs i grupper om tre till fyra elever. Provtiden för en grupp är cirka 30 minuter. Detta delprov genomförs under en provperiod som sträcker sig över ett antal veckor.

Delprov B-D är skriftliga delprov som genomförs på fasta provdagar och återfinns i separata provhäften.

Delprov B innehåller uppgifter, som ska genomföras utan tillgång till formelblad och digitala verktyg. 

Delprov C innehåller en större uppgift där eleverna får använda formelblad och digitala verktyg.

Delprov D innehåller uppgifter samlade kring ett tema. I Delprov D får eleverna använda formelblad och digitala verktyg.

Provtiden för Delprov B är 50 minuter och provtiden för Delprov C är 50 minuter med cirka 10 minuter rast mellan delproven.

Provtiden för delprov D är 100 minuter.