Formelblad

Formelblad (engelsk text)

Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (.pdf)

Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (.docx)

Bedömningsmatris delprov A - Elevversion (.pdf)

Bedömningsmatris delprov A – Elevversion (.docx)

Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (.pdf)

Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (.docx)

 

Blanketter för delprov B–D kommer du åt när du loggar in i Resultatinsamlingen.