Formelblad (671 Kb)

Formelblad (engelsk text) (691 Kb)

 

Blanketter 2018/2019

2018/2019 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (word) (27 Kb)

2018/2019 Bedömningsmatris delprov A – elevversion (pdf) (110 Kb)

2018/2019 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (word) (25 Kb)

2018/2019 Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (pdf) (123 Kb)

 

Blanketter 2017/2018

Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (.pdf)

Formulär för sammanställning av elevresultat på delprov A (.docx)

Bedömningsmatris delprov A - Elevversion (.pdf)

Bedömningsmatris delprov A – Elevversion (.docx)

Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (.pdf)

Sammanställning av elevresultat på grupp- eller klassnivå för delprov A (.docx)

 

Blanketter för delprov B–D kommer du åt när du loggar in i Resultatinsamlingen.