Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2019, nationella provet i årskurs 9 (66 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2017, ämnesprovet i årskurs 9 (65 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2016, ämnesprovet i årskurs 9 (55 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2015, ämnesprovet i årskurs 9 (61 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten 2014, ämnesprovet i årskurs 9 (60 Kb)

 

Resultatredovisning

Rapport årskurs 9, 2019 (347 Kb)

Rapport årskurs 9, 2018 (927 Kb)

Rapport årskurs 9, 2017 (975 Kb)

Rapport årskurs 9 2016 (1471 Kb)

Rapport årskurs 9, 2015 (559 Kb)

Rapport årskurs 9, 2014 (406 Kb)

Rapport årskurs 9, 2013 (694 Kb)