Prov som följer Lgr11:

 

2015

 

Delprov

Lärarinformation inkl delprov A (1629 Kb)

Kopieringsunderlag till delprov A (790 Kb)

Delprov B (2793 Kb)

Delprov C (588 Kb)

Delprov D (10852 Kb)

Delprov,
engelsk

Delprov B, engelsk (2858 Kb)

Delprov C, engelsk (722 Kb)

Delprov D, engelsk (13459 Kb)

Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar delprov B, C och D (11479 Kb)

 

 

2014

 

Delprov

Lärarinformation inkl Delprov A (även engelsk översättning) och Bedömningsanvisningar till Delprov A (2095 Kb)

Delprov B (3519 Kb)

Delprov C (1685 Kb)

Delprov D (3058 Kb)

Delprov,
engelsk

Delprov B, engelsk (4804 Kb)

Delprov C, engelsk (1763 Kb)

Delprov D, engelsk (5329 Kb)

Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D (6939 Kb)

 

 

2013

 

Delprov

Delprov A 2013 (4826 Kb)
Delprov B (429 Kb)
Delprov C (1770 Kb)
Delprov D (1234 Kb)

 

Delprov,
engelsk

Delprov B, engelsk (701 Kb)
Delprov C, engelsk (1936 Kb)
Delprov D, engelsk (4137 Kb)

 

Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar Delprov B och Delprov C (666 Kb)
Bedömningsanvisningar Delprov D (630 Kb)

 

 

 

Prov som följer kursplan 2000:

 

2012

 
Delprov

Del A (1853 Kb)
Del B1 (584 Kb)
Del B2 (2839 Kb)
Del C (17248 Kb)

 
Delprov,
engelsk

Del A engelsk (448 Kb)
Del B1 engelsk (539 Kb)
Del B2 engelsk (2887 Kb)
Del C engelsk (17969 Kb)

 
Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar del B1 och B2 (1863 Kb)
Bedömningsanvisningar del C (3274 Kb)

 

2011

       
Delprov Delprov A 2011 (1687 Kb) Delprov B1, 2011 (434 Kb) Delprov B2, 2011 (201 Kb) Delprov C 2011 (1951 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A engelsk 2011 (559 Kb) Delprov B1 engelsk 2011 (478 Kb) Delprov B2 engelsk 2011 (183 Kb) Delprov C engelsk 2011 (1991 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar delprov B 2011 (3490 Kb) Bedömningsanvisningar delprov C 2011 (3119 Kb)

 

2010

       
Delprov Delprov A 2010 (2913 Kb) Delprov B1 2010 (451 Kb) Delprov B2 2010 (534 Kb) Delprov C 2010 (3489 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A 2010, engelsk (1407 Kb) Delprov B1 2010, engelsk (492 Kb) Delprov B2 2010, engelsk (561 Kb)

Delprov C 2010, engelsk (3517 Kb)

Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, delprov B, 2010 (3644 Kb) Bedömningsanvisningar, delprov C, 2010 (3779 Kb)

 

2009

       
Delprov Delprov A (2181 Kb) Delprov B1 (427 Kb) Delprov B2 (286 Kb) Delprov C (1278 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (546 Kb) Delprov B1, engelsk (457 Kb) Delprov B2, engelsk (312 Kb) Delprov C, engelsk (1343 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, Delprov B (2390 Kb) Bedömningsanvisningar, Delprov C (3500 Kb)

 

2008

       
Delprov Delprov A (4292 Kb) Delprov B1 (576 Kb) Delprov B2 (159 Kb) Delprov C (808 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (3084 Kb) Delprov B1, engelsk (650 Kb) Delprov B2, engelsk (258 Kb) Delprov C, engelsk (1706 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (3480 Kb)  

 

2007

       
Delprov Delprov A (3298 Kb) Delprov B1 (463 Kb) Delprov B2 (123 Kb) Delprov C (2188 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (1930 Kb) Delprov B1, engelsk (450 Kb) Delprov B2, 2007, engelsk (161 Kb) Delprov C, engelsk (2191 Kb)
Bedömnings-anvisninga   Bedömningsanvisningar (2229 Kb)  

 

2006

       
Delprov Delprov A (920 Kb) Delprov B1 (62 Kb) Delprov B2 (140 Kb) Delprov C (340 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (904 Kb) Delprov B1, engelsk (61 Kb) Delprov B2, engelsk (139 Kb) Delprov C, engelsk (340 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2958 Kb)

 

2005

       
Delprov Delprov A (3646 Kb) Delprov B1 (637 Kb) Delprov B2 (433 Kb) Delprov C (1164 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (713 Kb) Delprov B1, engelsk (262 Kb) Delprov B2, engelsk (157 Kb) Delprov C, engelsk (517 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (4599 Kb)

 

2004

       
Delprov Delprov A (4253 Kb) Delprov B1 (336 Kb) Delprov B2 (1606 Kb) Delprov C (627 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (1324 Kb) Delprov B1, engelsk (280 Kb) Delprov B2, engelsk (753 Kb) Delprov C, engelsk (610 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2343 Kb)

 

2003

       
Delprov Delprov A (3750 Kb) Delprov B1 (332 Kb) Delprov B2 (214 Kb) Delprov C (683 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (830 Kb) Delprov B1, engelsk (289 Kb) Delprov B2, engelsk (167 Kb) Delprov C, engelsk (652 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2706 Kb)

 

2002

       
Delprov Delprov A (3756 Kb) Delprov B1 (516 Kb) Delprov B2 (214 Kb) Delprov C (576 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (667 Kb) Delprov B1, engelsk (404 Kb) Delprov B2, engelsk (151 Kb) Delprov C, engelsk (477 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2496 Kb)

 

2001

       
Delprov Delprov A (2932 Kb) Delprov B1 (346 Kb) Delprov B2 (249 Kb) Delprov C (833 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (212 Kb) Delprov B1, engelsk (284 Kb) Delprov B2, engelsk (181 Kb) Delprov C, engelsk (698 Kb)
Bedömnings-anvisningar

Bedömningsanvisningar (1994 Kb)

 

2000

       
Delprov Delprov M (4203 Kb)

Delprov B (952 Kb)

Info till delprov B (663 Kb)

Delprov C1 (366 Kb) Delprov C2 (346 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov M, engelsk (1557 Kb)

Delprov B, engelsk (764 Kb)

Info till delprov B, engelsk (254 Kb)

Delprov C1, engelsk (265 Kb) Delprov C2, engelsk (215 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2455 Kb)

 

1999

       
Delprov Delprov A och delprov P/G (5382 Kb) Delprov B (567 Kb) Delprov C (430 Kb)  
Delprov,
engelsk
Delprov A och delprov P/G, engelsk (537 Kb) Delprov B, engelsk (420 Kb) Delprov C, engelsk (291 Kb)  
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2381 Kb)

 

1998

       
Delprov Delprov A och delprov P/G (3230 Kb) Delprov B (699 Kb) Delprov C (398 Kb)  
Delprov,
engelsk
Delprov A och delprov P/G, engelsk (1371 Kb) Delprov B, engelsk (577 Kb) Delprov C, engelsk (317 Kb)  
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (3025 Kb)
Lärarinformation Lärarinformation (3721 Kb)