Prov som följer Lgr11:

 

2013

       
Delprov

Delprov A 2013 (4826 Kb)

Delprov B (429 Kb) Delprov C (1770 Kb) Delprov D (1234 Kb)
Delprov,
engelsk
  Delprov B, engelsk (701 Kb) Delprov C, engelsk (1936 Kb) Delprov D, engelsk (4137 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar Delprov B och Delprov C (666 Kb) Bedömningsanvisningar Delprov D (630 Kb)

 

Prov som följer kursplan 2000:

 

2010

       
Delprov Delprov A 2010 (2913 Kb) Delprov B1 2010 (451 Kb) Delprov B2 2010 (534 Kb) Delprov C 2010 (3489 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A 2010, engelsk (1407 Kb) Delprov B1 2010, engelsk (492 Kb) Delprov B2 2010, engelsk (561 Kb)

Delprov C 2010, engelsk (3517 Kb)

Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, delprov B, 2010 (3644 Kb) Bedömningsanvisningar, delprov C, 2010 (3779 Kb)

 

2009

       
Delprov Delprov A (2181 Kb) Delprov B1 (427 Kb) Delprov B2 (286 Kb) Delprov C (1278 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (546 Kb) Delprov B1, engelsk (457 Kb) Delprov B2, engelsk (312 Kb) Delprov C, engelsk (1343 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, Delprov B (2390 Kb) Bedömningsanvisningar, Delprov C (3500 Kb)

 

2008

       
Delprov Delprov A (4292 Kb) Delprov B1 (576 Kb) Delprov B2 (159 Kb) Delprov C (808 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (3084 Kb) Delprov B1, engelsk (650 Kb) Delprov B2, engelsk (258 Kb) Delprov C, engelsk (1706 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (3480 Kb)  

 

2007

       
Delprov Delprov A (3298 Kb) Delprov B1 (463 Kb) Delprov B2 (123 Kb) Delprov C (2188 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (1930 Kb) Delprov B1, engelsk (450 Kb) Delprov B2, 2007, engelsk (161 Kb) Delprov C, engelsk (2191 Kb)
Bedömnings-anvisninga   Bedömningsanvisningar (2229 Kb)  

 

2006

       
Delprov Delprov A (920 Kb) Delprov B1 (62 Kb) Delprov B2 (140 Kb) Delprov C (340 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (904 Kb) Delprov B1, engelsk (61 Kb) Delprov B2, engelsk (139 Kb) Delprov C, engelsk (340 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2958 Kb)