Prov som följer Lgr11:

 

2014

 

Delprov

Lärarinformation inkl Delprov A (även engelsk översättning) och Bedömningsanvisningar till Delprov A (2095 Kb)

Delprov B (3519 Kb)

Delprov C (1685 Kb)

Delprov D (3058 Kb)

Delprov,
engelsk

Delprov B, engelsk (4804 Kb)

Delprov C, engelsk (1763 Kb)

Delprov D, engelsk (5329 Kb)

Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar Delprov B, C, D (6939 Kb)

 

 

2013

 

Delprov

Delprov A 2013 (4826 Kb)
Delprov B (429 Kb)
Delprov C (1770 Kb)
Delprov D (1234 Kb)

 

Delprov,
engelsk

Delprov B, engelsk (701 Kb)
Delprov C, engelsk (1936 Kb)
Delprov D, engelsk (4137 Kb)

 

Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar Delprov B och Delprov C (666 Kb)
Bedömningsanvisningar Delprov D (630 Kb)

 

 

 

Prov som följer kursplan 2000:

 

2012

 
Delprov

Del A (1853 Kb)
Del B1 (584 Kb)
Del B2 (2839 Kb)
Del C (17248 Kb)

 
Delprov,
engelsk

Del A engelsk (448 Kb)
Del B1 engelsk (539 Kb)
Del B2 engelsk (2887 Kb)
Del C engelsk (17969 Kb)

 
Bedömnings-
anvisningar

Bedömningsanvisningar del B1 och B2 (1863 Kb)
Bedömningsanvisningar del C (3274 Kb)

 

 

 

 

 

2010

       
Delprov Delprov A 2010 (2913 Kb) Delprov B1 2010 (451 Kb) Delprov B2 2010 (534 Kb) Delprov C 2010 (3489 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A 2010, engelsk (1407 Kb) Delprov B1 2010, engelsk (492 Kb) Delprov B2 2010, engelsk (561 Kb)

Delprov C 2010, engelsk (3517 Kb)

Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, delprov B, 2010 (3644 Kb) Bedömningsanvisningar, delprov C, 2010 (3779 Kb)

 

2009

       
Delprov Delprov A (2181 Kb) Delprov B1 (427 Kb) Delprov B2 (286 Kb) Delprov C (1278 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (546 Kb) Delprov B1, engelsk (457 Kb) Delprov B2, engelsk (312 Kb) Delprov C, engelsk (1343 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar, Delprov B (2390 Kb) Bedömningsanvisningar, Delprov C (3500 Kb)

 

2008

       
Delprov Delprov A (4292 Kb) Delprov B1 (576 Kb) Delprov B2 (159 Kb) Delprov C (808 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (3084 Kb) Delprov B1, engelsk (650 Kb) Delprov B2, engelsk (258 Kb) Delprov C, engelsk (1706 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (3480 Kb)  

 

2007

       
Delprov Delprov A (3298 Kb) Delprov B1 (463 Kb) Delprov B2 (123 Kb) Delprov C (2188 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (1930 Kb) Delprov B1, engelsk (450 Kb) Delprov B2, 2007, engelsk (161 Kb) Delprov C, engelsk (2191 Kb)
Bedömnings-anvisninga   Bedömningsanvisningar (2229 Kb)  

 

2006

       
Delprov Delprov A (920 Kb) Delprov B1 (62 Kb) Delprov B2 (140 Kb) Delprov C (340 Kb)
Delprov,
engelsk
Delprov A, engelsk (904 Kb) Delprov B1, engelsk (61 Kb) Delprov B2, engelsk (139 Kb) Delprov C, engelsk (340 Kb)
Bedömnings-anvisningar Bedömningsanvisningar (2958 Kb)