Nationella proven i matematik kurs 1a, 1b och 1c består av fyra delprov; ett muntligt och tre skriftliga.

Delprov A är ett muntligt delprov. Det muntliga delprovet genomförs i grupper om tre till fyra elever. Provtiden för en grupp är cirka 20–30 minuter. Detta delprov genomförs under en provperiod som sträcker sig över ett antal veckor. Provperioden sträcker sig från och med det att skolorna får tillgång till materialet till och med kursens slut.

Delprov B-D är skriftliga delprov som genomförs på en fast provdag och återfinns i separata provhäften.

Delprov B innehåller uppgifter, som ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg.

Delprov C innehåller en större uppgift där eleverna får använda digitala verktyg i form av räknare eller dator.

Delprov D innehåller uppgifter där eleverna får använda digitala verktyg i form av räknare eller dator.

Provtiden för Delprov B är 60 minuter, för Delprov C  60 minuter och för Delprov D 120 minuter. En kortare rast rekommenderas mellan Delprov B och Delprov C. En längre rast, gärna lunch rekommenderas mellan Delprov C och Delprov D.