Nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov.

Delprov B, C och D är skriftliga delprov som genomförs på en fast provdag och återfinns i separata provhäften.

Delprov B och C innehåller uppgifter som ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg.

Delprov B består av uppgifter där endast svar anges.

Delprov C innehåller en större uppgift och några mindre redovisningsuppgifter.

Delprov D innehåller redovisningsuppgifter där eleverna får använda digitala verktyg i form av räknare eller dator.

Provtiden för Delprov B är 60 minuter, för Delprov C 60 minuter och för Delprov D 120 minuter. En kortare rast rekommenderas mellan Delprov B och Delprov C. En längre rast, gärna lunch, rekommenderas mellan Delprov C och Delprov D.

 

Bedömningsstöd Matematik 1a

I kursen Matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag. Uppgifterna har tidigare krävt en inloggning i Bedömningsportalen, men är nu öppna för alla att använda som bedömningsstöd. https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_matmat01a/enskilda-uppgifter

 

Bedömningsstöd muntliga prestationer

Som ett komplement till de skriftliga delproven i de nationella proven i matematik finns ett fristående muntligt bedömningsstöd. Bedömningsstödet består av tre olika uppgifter att genomföra med grupper eller enskilda elever. Du hittar materialet i Bedömningsportalen under respektive kurs matematik 1a, 1b och 1c under fliken Prov och material med flera uppgifter. https://bp.skolverket.se/web/bs_gy_mat/start