Nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c består av tre skriftliga delprov.

Delprov B, C och D är skriftliga delprov som genomförs på en fast provdag och återfinns i separata provhäften.

Delprov B och C innehåller uppgifter som ska genomföras utan tillgång till digitala verktyg.

Delprov B består av uppgifter där endast svar anges.

Delprov C innehåller en större uppgift och några mindre redovisningsuppgifter.

Delprov D innehåller redovisningsuppgifter där eleverna får använda digitala verktyg i form av räknare eller dator.

Provtiden för Delprov B är 60 minuter, för Delprov C 60 minuter och för Delprov D 120 minuter. En kortare rast rekommenderas mellan Delprov B och Delprov C. En längre rast, gärna lunch, rekommenderas mellan Delprov C och Delprov D.