Bedömningen av kursproven bygger på principen om positiv bedömning där utgångspunkten är att förtjänster i ett elevarbete lyfts fram och värderas. Bedömningen av lösningen till en uppgift bygger på de kunskaper som faktiskt visas.

I ämnesplanen för matematik beskrivs sju förmågor och tre kvalitativa nivåer. För att tydliggöra de kvalitativa nivåerna som finns uttryckta i kunskapskraven betecknas varje poängs med en kvalitativ nivå i form av E-, C- och A-poäng. En uppgift kan t ex bedömas med 2 E-poäng och 1 C-poäng. Detta skrivs då i provet som (2/1/0). I bedömningsanvisningarna till proven finns även sammanställningar av vilket centralt innehåll samt vilka förmågor som prövas i provets olika uppgifter.

Kravgränser för provbetygen E, D, C, B och A ges på kursprovet som helhet. Kravgränserna består av en totalpoäng, men även av krav på att vissa av dessa ligger på en viss kvalitativ nivå.

Mer information om bedömningen av kursprov återfinns i den specifika lärarinformationen som publiceras för varje termins kursprov.