Formelblad

Formelblad (956 Kb)
Formelblad (engelsk text) (968 Kb)

 

Provsammanställning centralt innehåll och förmågor
matematik 1a, 1b och 1c HT 2019

Blanketter 1a HT 2019 (72 Kb)
Blanketter 1a HT 2019 (449 Kb)
Blanketter 1b HT 2019 (74 Kb)
Blanketter 1b HT 2019 (516 Kb)
Blanketter 1c HT 2019 (75 Kb)
Blanketter 1c HT 2019 (532 Kb)

 

Blanketter Komvux 2019

Formulär för sammanställning av elevresultat (238 Kb)
Formulär för sammanställning av elevresultat (49 Kb)

 

Dokument

Centralt innehåll i kursen matematik 1a (236 Kb)
Centralt innehåll i kursen matematik 1b (127 Kb)
Centralt innehåll i kursen matematik 1c (127 Kb)