Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2019 (197 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1c, hösten 2019 (49 Kb)


Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2019 (489 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1a, våren 2019 (49 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1b, våren 2019 (48 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2018 (322 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik 1c, hösten 2018 (50 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2018 (399 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2017 (272 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2017 (458 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2016 (260 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, hösten 2016 (55 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1a och 1b vårterminen 2016 (455 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2016 (56 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2016 (56 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2016 (57 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2015 (544 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik 1a och 1b vårterminen 2015 (517 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2015 (66 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2015 (66 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2015 (66 Kb)

 

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, hösten 2014 (65 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik kurs 1a, 1b och 1c våren 2014 (438 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1a, våren 2014 (64 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1b, våren 2014 (65 Kb)

Svarsfördelning i procent för frågor i lärarenkäten kursprovet i matematik kurs 1c, våren 2014 (64 Kb)

 

Resultat från kursprovet i matematik kurs 1a, 1b och 1c våren 2013 (396 Kb)

Gymnasieskolans kursprov vt 2012 - en resultatredovisning (781 Kb)

Resultat kurs 1c ht2011 (928 Kb)