Denna insamling är nödvändig för att kunna utvärdera och utveckla de nationella proven. Genom att lärare skickar in resultat kan olika rapporter publiceras.

Rapporterna kan ge underlag för lärares diskussioner i arbetet med utveckling av matematikundervisningen.

PRIM-gruppens insamling består av två delar. Den första delen är en webbinsamling där resultat på uppgiftsnivå rapporteras. Till denna del hör också en lärarenkät som fylls i även om man inte har elever födda på de angivna datumen. Den andra delen av insamlingen består av att läraren skickar in en kopia av avidentifierade bedömda elevarbeten.