Utprövning av uppgifter inför kommande nationella prov

PRIM-gruppen utvecklar på uppdrag av Skolverket nationella prov i matematik för årskurserna 3, 6 och 9 i grundskolan samt för kurserna 1a, 1b och 1c i gymnasieskolan.

En mycket viktig del i arbetet med framtagning av nya nationella prov är utprövning av uppgifter. Genom utprövningar får vi reda på hur olika typer av uppgifter fungerar och kvaliteter i olika elevlösningar. Dessa utgör bland annat en viktig del i underlaget för bedömningsanvisningarna. Genom att lärare och elever besvarar några frågor i samband med utprövningarna får vi ytterligare information om hur uppgifterna har fungerat.

Att lärare och elever runt om i landet medverkar i utprövningar av uppgifter är därför nödvändigt och en viktig del för att proven ska hålla en hög kvalitet. Utprövningsmaterialet innehåller matematik från olika delar av det centrala innehållet, vilket kan ge dig som lärare en översiktlig bild av elevernas kunskaper och dina elever ett tillfälle att repetera inför det kommande nationella provet.

Är du intresserad av att delta i utprövning av nya uppgifter till nationella prov? Anmäl ditt intresse till: prim@su.se

På denna sida