Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs. Det kommer inte att skickas ut något mer provmaterial till skolorna. Även det redan utskickade nationella provet i årskurs 3 är inställt och resterande delprov ska inte genomföras. Däremot kan själva provmaterialet på lågstadiet ingå som en del i lärarens ordinarie undervisning även efter 29 mars, om läraren så önskar. Mer information om detta hittas på Skolverkets hemsida (Länk).

På vår hemsida finns gamla nationella prov som inte längre omfattas av sekretess. Dessa finns under fliken ”Nationella prov” och sedan under respektive årskurs/kurs (Länk). Dessa kan användas som stöd och inspiration under vårens arbete.

På grund av inställda nationella prov så kommer vi inte att ha den ordinarie insamlingen av resultat och avidentifierade elevarbeten för elever födda ett visst datum samt besvarade lärarenkäter. Om någon genomfört delar av eller hela nationella provet i årskurs 3 så är vi ändå tacksamma för det material som skickas in. Insamlingen är redan öppen och återfinns på vår hemsida (Länk) och vi tar tacksamt emot inskickade avidentifierade elevarbeten. Dessa är viktiga för vårt kontinuerliga utvecklingsarbete med de nationella proven. Mer information om insamlingen finns i bedömningsanvisningarna (kapitel 3) till provet i årskurs 3.

Ni är välkomna med frågor om materialen på vår hemsida men för övriga frågor kring nationella prov som omfattas av sekretess hänvisas till Skolverket.