De nationella prov i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiet som skulle ha använts under vårterminen 2021 utgår på grund av den rådande pandemin. Som ersättning kommer Skolverket att erbjuda betygsstödjande bedömningsstöd som är utformade som prov. De nationella proven i årskurs 3 genomförs dock som vanligt som ordinarie prov.

 

Mer information om inställda prov finns på Skolverkets webbplats.

 

Mer information om nationella provet i årskurs 3 finns på Skolverkets webbplats.