Många nationella prov ställs in under våren 2021 men det nationella provet i årskurs 3 genomförs som vanligt. En skillnad är dock att det inte sker någon nationell insamling av elevernas resultat till Statistiska centralbyrån (SCB).

Vi som utvecklar proven är dock tacksamma för de som har möjlighet att delta i vår insamling av elevresultat och lärarsynpunkter. Insamlingen av provresultat och lärarsynpunkter möjliggör analyser och fungerar som viktiga underlag inför utvecklandet av kommande prov.

Vår insamling beskrivs som ”Insamling 2” i häftet Bedömningsanvisningar” som följer med provet.

Insamlingen, som du hittar här, öppnar den 15 mars. 

 

Tillägg i häftet Bedömningsanvisningar till det nationella provet 2020/2021

Det har fallit bort text i två bedömningskommentarer till bedömda elevösningar i delprov E, uppgift 5. För mer information se Insamlingen.