PRIM-gruppen bildades 1984 och är en forskningsgrupp vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens.  

Vi utvecklar olika instrument för bedömning och utvärdering samt genomför bland annat kurser, kompetensutveckling och utvärderingar.

Vår verksamhet bidrar även till ny kunskap inom bedömningsområdet.