PRIM-gruppens seminarieserie är öppen för alla som har ett intresse för området ”Bedömning av kunskap och kompetens”.

Vårt syfte med seminarierna är att de ska vara en mötesplats för lärare, forskare, provansvariga, lärarutbildare och studenter. Innehållet i seminarierna präglas dels av deltagarnas önskemål och behov av att ta upp inom bedömningsområdet aktuella frågor, dels av PRIM-gruppens behov av att diskutera väsentliga problem inom vårt forskningsområde.

Vår ambition är att anordna 2–3 seminarier per termin. Vi ser gärna att också deltagare föreslår innehåll för kommande seminarier!