Aldenius, Erica Provansvarig för Nationellt prov årskurs 3 
Ehrlich, Samantha Forskarstuderande
Ek, Jenny Provutvecklare för Nationellt prov årskurs 9
Emond, Yvonne Administratör
Evén, Niclas Provutvecklare för Nationellt kursprov matematik 1
Ingmarsdotter Lundmark, Johanna Provutvecklare för Nationellt prov årskurs 6
Kristiansson, Katarina Provansvarig för Nationellt kursprov matematik 1 
Nordberg, Charlotte Provansvarig för Nationellt prov årskurs 9 
Nordlund, Maria Biträdande Föreståndare
Nydahl, Anette Provansvarig för Nationellt prov årskurs 6
Palmgren, Veronica Administratör
Pettersson, Astrid Professor
Ridderlind, Inger Universitetsadjunkt
Rösmer Axelson, Karin Provutvecklare för Nationellt kursprov matematik 1
Severyd, Victor Provutvecklare för Nationellt prov årskurs 3
Sollerman, Samuel Föreståndare
Strand, Susanne Provutvecklare för Nationellt prov årskurs 6
Thisted, Marie Provutvecklare för Nationellt prov årskurs 3
Thörn, Niklas Provutvecklare för Nationellt kursprov matematik 1
Winnberg, Mattias Forskarstuderande, Provutvecklare