I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från ämnesprovet. 

Rapport årskurs 3, 2016 (200 Kb)

Rapport årskurs 6 2016 (1151 Kb)

Rapport årskurs 9 2016 (1471 Kb)