Till hösten 2016 gör vi en förändring av hur förmågorna markeras i kursproven för matematik 1. Vi vill ha möjlighet att markera flera förmågor per poäng och övergår därför till att upprätta en samlad förteckning av förmågor för samtliga poäng.

Vi flyttar markeringen, som tidigare varit placerad vid varje nivåpoäng i bedömningsanvisningarna, till en samlad förteckning. Den nya förteckningen kommer att påminna om den nuvarande som finns för centralt innehåll. Detta är en förändring som tydligare visar att flera förmågor kan prövas och att förmågorna inte är möjliga att helt särskilja från varandra. Vi tror att detta ger en fokusering på kunskapskraven som helheter.