Astrid Pettersson, Samuel Sollerman och Guri Nortvedt
Astrid Pettersson, Guri Nortvedt och Samuel Sollerman

För konferensen ansvarade Astrid Pettersson och Samuel Sollerman, Stockholms universitet och Guri Nortvedt, Oslos universitet. I nätverket ingår personer som utvecklar och forskar om bedömningar i matematik. Vid denna konferens fanns deltagare från Sverige, Norge, Grönland, Estland och Finland.
Konferensen fick, genom presentationer och diskussioner, fokus på bland annat kontexter i matematikuppgifter, longitudinella studier men framför allt på digitalisering av storskaliga kunskapsundersökningar. Många av de utmaningar och möjligheter som finns i och med digitaliseringen av nationella och internationell storskaliga bedömningar dryftades. Nästa konferens inom nätverket hålls på Grönland under 2019.