Projekt 2004

 • Utvecklande och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 5 och 9
  - kursprovet i matematik för kurs A
  - material till provbanken i yrkesämnen för fyra av gymnasieskolans program (El, Industri, Medie och Bygg)
  - material till provbanken för hem- och konsumentkunskap för årskurs 9
 • Utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik  årskurs 3 och 8 i ett tiotal kommuner
 • Allergiska elevers skolsituation
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Forskarnätverket för bedömning av kunskap och kompetens
 • Nordlab – Min egen Matematik
 • Lägesöversikt om bedömning av kunskap i matematik
 • Kunskapsöversikt om bedömning av praktiskt kunnande
 • Matte från början, en kompetensinsats för lärare som arbetar i förskolan och i de lägre årskurserna
 • Nationell utvärdering i matematik för årskurs 5 och 9 

 

Utbildning 2004

 • Fortbildning av lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Medverkan i Riksbankens Jubileumsfonds forskarskola i matematik med didaktisk inriktning
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt trettiotal seminarier