Projekt 2008

 • Utvecklande och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 5 och 9
  - kursprovet i matematik för kurs A
  - material till provbanken i yrkesämnen för fyra av gymnasieskolans
  program (El, Industri, Medie och Bygg)
 • Utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i årskurs 3 och 8 i ett tjugotal kommuner
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Nordlab – Min egen Matematik
 • Lägesöversikt om bedömning av kunskap i matematik
 • BLUS-projektet (Bedömning LärarUtbildning och Skola), en seminarieserie för lärarutbildare på högskola och inom VFU om bedömning av kunskap i matematik
 • MyrA – utveckling av stödmaterial för ämnesintegrerad bedömning och betygssättning (matematik och yrkesämnen)
 • Utvärdering av Kammarkollegiets tolkprov

 

Utbildning 2008

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt fyrtiotal seminarier