Uppdrag och projekt 2009

 • Utvecklande och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 5 och 9
  - kursprovet i matematik för kurs A
  - material till provbanken i yrkesämnen
 • Utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i årskurs 2 och 8 i ett antal kommuner
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Nordlab – Min egen Matematik
 • Lägesöversikt om bedömning av kunskap i matematik
 • Programinriktad matematik i gymnasieskolan
 • Implementering av diagnostiska material för de senare skolåren
 • Utveckling av webbaserat kompetensutvecklingmaterial i bedömning av matematikkunskaper för de tidiga skolåren


Utbildning 2009

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt fyrtiotal seminarier