Uppdrag och projekt 2010

 • Utvecklande och konstruktion a
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9
  - kursprovet i matematik för kurs A
  - material till provbanken i yrkesämnen
 • Utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i
  årskurs 2 och 8 i ett antal kommuner
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Nordlab – Min egen Matematik
 • Lägesöversikt om bedömning av kunskap i matematik
 • Programinriktad matematik i gymnasieskolan

 


Utbildning 2010

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap
  i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt fyrtiotal seminarier