Uppdrag och projekt 2012

 • Utvecklande och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9
  - kursproven i matematik för kurs A och kurs 1
  - material till bedömning i yrkesämnen
  - bedömarträning kopplat till ämnesprovet i matematik för årskurs 6
  - bedömningsstöd i matematik för 1–9
 • Utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i årskurs 2, 5 och 8 i ett antal kommuner,
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Nordlab – Min egen Matematik
 • Lägesöversikt om bedömning av kunskap i matematik


Utbildning 2012

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt fyrtiotal seminarier