Uppdrag och projekt 2013

 • Utveckling och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9
  - kursproven i matematik för kurs 1a, 1b och 1c
  - material till bedömning i yrkesämnen
  - bedömningsstöd i matematik för årskurs 1–9
  - bedömningsstöd för muntliga prestationer i matematik
  - kompletterande bedömningsstöd för kurs 1a
 • UiM, utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik i årskurs 2, 5 och 8 i ett antal kommuner
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Granskning av norska kartläggningsprov
 • Utvärdering av grundkursen i matematik vid Stockholms universitet


Utbildning 2013

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik och yrkesämnen
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Sedan 1995 regelbundna seminarier för lärare, lärarutbildare och forskare i bedömning av kunskap och kompetens, hittills ett drygt fyrtiotal seminarier