Uppdrag och projekt 2016

 • Utveckling och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9
  - kursproven i matematik 1a, 1b och 1c samt komvux 1b
  - kompletterande bedömningsstöd för kurs 1a
  - kartläggningsmaterial i numeracitet och matematik för nyanlända elever
  - bedömningsstöd i matematik i årskurs 1–3
  bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan årskurs 1–6
  bedömningsstöd i matematik för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
 • UiM, kommunal utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
  i årskurs 2, 5 och 8
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Validitetsstudie av TIMSS ramverk och uppgifter i matematik


Utbildning 2016

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Öppna seminarier i bedömning av kunskap och kompetens för lärare,
  lärarutbildare och forskare