Uppdrag och projekt 2018

 • Utveckling och konstruktion av
  - ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9
  - kursproven i matematik 1a, 1b och 1c samt komvux 1b
  - kompletterande bedömningsstöd för kurs 1a
  - kartläggningsmaterial i matematik för nyanlända elever
  bedömningsstöd i matematik i grundsärskolan årskurs 1–6
 • Utveckling av kartläggningsmaterial i matematiskt tänkande för förskoleklassen
 • Utveckling av datorbaserade delprov i matematik för grundskolan och gymnasieskolan
 • UiM, kommunal utvärdering av grundläggande kunskaper och färdigheter i matematik
  i årskurs 2, 5 och 8
 • Matematikutvärderingen i PISA-projektet
 • Matematikutvärderingen i TIMSS-projektet


Utbildning 2018

 • Kompetensutveckling för lärare och skolledare i bedömning av kunskap i matematik
 • Kurser för lärarstudenter och lärare i bedömning av kunskap i matematik
 • Handledning av examensarbeten i lärarutbildningen
 • Handledning av C- och D-uppsatser
 • Handledning av doktorander
 • Öppna seminarier i bedömning av kunskap och kompetens för lärare,
  lärarutbildare och forskare