I rapporten redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från provet. 

 

Resultat från kursprovet i matematik 1c höstterminen 2017 (272 Kb)