I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från provet. 

Rapport årskurs 3, 2017 (168 Kb)

Rapport årskurs 6, 2017 (1136 Kb)

Rapport årskurs 9, 2017 (975 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2017 (458 Kb)