I rapporterna redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från provet. 

 

Rapport årskurs 3, 2018 (126 Kb)

Rapport årskurs 6, 2018 (1153 Kb)

Rapport årskurs 9, 2018 (927 Kb)

Resultat från kursprovet i matematik 1a och matematik 1b vårterminen 2018 (399 Kb)