I rapporten redovisas resultat från lärarnas svar på en enkät och elevernas resultat från provet. 

Resultat från nationella provet i matematik 1c höstterminen 2020 (241 Kb)