I webbinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå. I samband med resultatrapporteringen finns även en lärarenkät för respektive årskurs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Mejla till insamling@prim-gruppen.se