Resultatinsamling

I webbinsamlingen rapporterar du in elevresultat på uppgiftsnivå. I samband med resultatrapporteringen finns även en lärarenkät för respektive årskurs.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Mejla till insamling@prim-gruppen.se

 

Insamling årskurs 3 2021

 

Insamling Komvux september 2020

Blanketter Komvux september 2020

 

 

Utprövning av uppgifter

I arbetet med att utveckla nya uppgifter till nationella prov är utprövningar med elever ett mycket viktigt moment. Vi behöver fler lärare och elever som kan hjälpa till med att pröva ut uppgifter. Uppgifterna kan prövas ut av elever som läser ma1c eller precis påbörjat ma2c. Du får gärna föra informationen vidare till dina kollegor

Är du intresserad av att låta dina elever få pröva nya uppgifter till nationella prov?

Anmäl ditt intresse till: veronica.palmgren@mnd.su.se

Senare i vår prövar vi ut uppgifter även för ma1a och ma1b. Är du eller någon kollega intresserade av att delta i utprövning får ni gärna meddela det redan nu.

Tack på förhand!